Logo
| |

Veien videre

Lørenskog Gymnastikklag har ansatt en daglig leder som i samarbeid med styret skal jobbe med videreutvikling av klubben og nye tilbud kommer.  Vi legger ut informasjon etter hvert som tilbudene igangsettes.

Turn for førskolebarna i barnehagen, 1.-3. klassetrinn, inkluderingstilbud for barn og voksne, breddeparti fra 2 år, dame- og herretrim, aerobic og veteraner med programtrening.                                                             

Dagaktiviteter

Lørenskog Gymnastikklag har inngått avtale med Lørenskog Kommune hvor førskolebarna og 1.-3 klassetrinn kommer til turnhallen og har basistrening.  Her legger vi vekt på koordinasjon og balanse som ha en positiv innvirkning på feks. barn med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsutfordringer og annet. I tillegg til dette er klubbens ønske med tilbudet å ha økt fokus på helse og inkludering for alle barn uansett bakgrunn, forutsetninger og økonomisk status, samt legge til rette for en lav terskel for å delta i aktivitet.

Similar Posts