|

Turn og idrettsglede for alle

Lørenskog Gymnastikklag har fått innvilget støtte av DAM til ett 3 års prosjekt som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier.

Prosjektet favner en gruppe barn og unge som i stor grad faller utenfor den organiserte idrett- og sosiale arena. Tiltaket er et lavterskeltilbud hvor målet er å inkludere alle. Aktiviteten blir oppvarming med basistrening, videre i treningen i forskjellige turnapparater/elementer og treningen avsluttes med samling og tøying. Det er aktivitet i gymsal/turnhall og gode utviklingsmuligheter. Prosjektets målsetning er å motivere til fysisk aktivitet, rekruttere flere barn, gi de gode utviklingsmuligheter, idrettsglede og mestringsfølelse

Klubben har tilbud for flere nivå fra lavterskel til de som ønsker å delta i konkurranser.

Vi bidrar med å finne det rette partiet for deltagerne.

Tror du dette er noe for ditt barn eller for noen du kjenner setter vi pris på om dere tar kontakt så skal vi veilede dere videre. Vi treffes på tlf. 46895985 eller på mail: post@lorenskoggym.no

Similar Posts