Turn- og aktivitetscamp

Vi skal gjennomføre turn- og aktivitetsuke i uke 26, 26.juni til 30.juni, og uke 32, 7.august til 11.august. Disse ukene vil vi ha fokus på aktivitet, samspill og idrettsglede. Alder: 6-13 år, Aktivitet kl. 09.00-1500 (åpent kl. 08.00-16.00). Sted: Kjennhallens flerbrukshall og turnhall.

Uke 26 arrangerer vi gratis turn- og aktivitetsuke med støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Uke 32 arrangerer vi turn- og aktivitetsuke med redusert deltageravgift med støtte fra Viken Idrettskrets. Deltageravgift Kr. 500,- for medlemmer og kr. 750,- for ikke medlemmer.

Vi har støtteordninger til familier med betalingsutfordringer.

Similar Posts