|

Foreldrevettregler for Lørenskog Gymnastikklag

  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp
  • Delta på evt. foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede
  • Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter
  • Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
  • Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  • Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Similar Posts