Styre

Trenere søkes

Har du bakgrunn fra turn, gymnastikk eller idrettsaktivitet for barn og unge? Har du evne til å ta initiativ og kan lede en trening? Er du positiv og inkluderende og finner glede ved å trene barn og unge? Da vil vi gjerne høre fra deg. Send inn søknad og CV til post@lorenskoggym.no

Informasjon | Styre

Årsmøte 2021

Lørenskog Gymnastikklag innkaller til ordinært årsmøte 14. juni 2021 kl. 17.00 Årsmøte gjennomføres digitalt Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 31.05.2021 via mail til post@lorenskoggym. Se mer informasjon her:

Informasjon | Satsing | Styre

Veien videre

Lørenskog Gymnastikklag har ansatt en daglig leder som i samarbeid med styret skal jobbe med videreutvikling av klubben og nye tilbud kommer.  Vi legger ut informasjon etter hvert som tilbudene igangsettes. Turn for førskolebarna i barnehagen, 1.-3. klassetrinn, inkluderingstilbud for barn og voksne, breddeparti fra 2 år, dame- og herretrim, aerobic og veteraner med programtrening.                                                             …