Aktivitet | Paraturn

Turn og idrettsglede for alle

Lørenskog Gymnastikklag har fått innvilget støtte av DAM til ett 3 års prosjekt som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier. Prosjektet favner en gruppe barn og unge som i stor grad faller utenfor den organiserte idrett- og sosiale arena. Tiltaket er et lavterskeltilbud hvor…

Aldersbestemt | Arrangement | Paraturn

Turnfest og paraturn konkurranse

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til turnfest og paraturn konkurranse lørdag 7. mai kl. 11.00 i kjennhallen og turnhallen. Dette er en turnfest for breddepartier og konkurranse for paraturn. Breddepartier og apparatturn får her vist sine øvelser. Paraturn utøverne konkurrerer i 4 apparater og det er kvalifisering til Special Olympics Worlds Games 2023 i Berlin. 148 påmeldte…

Arrangement | Paraturn

Vellykket åpen dag i paraturn

Lørenskog Gymnastikklag arrangerte en vellykket åpen dag og er nå i gang med faste treninger. Her får de prøve forskjellige stasjons øvelser, basisøvelser og oppleve mestringsfølelse. Deltagerne får en bred og god basis- og grunntrening som de har stor glede av uansett hvilket idrett de vil fortsette med eller kombinere treningen med. Det legges fokus…