Aktivitet | Aldersbestemt | Arrangement | Paraturn

Treningsamling for paraturn

Det arrangeres treningssamling lørdag 15. oktober kl. 10.00-15.00 for paraturn i Kjennhallens turnhall, Mailandveien 24, 1470 Lørenskog. Alder: 6-15 år Ingen deltageravgift. Klubbene må stille med egne trenere. Gymnastene må ha med seg egen matpakke. Kom og bli med på om morsom treningsdag og bli bedre kjent med hverandre. Påmeldingsfrist: 5. oktober 2022. Påmelding sendes…

Aktivitet | Aldersbestemt | Arrangement | Paraturn

Velkommen til åpne dager for tilrettelagt trening og paraturn.

Har barnet ditt behov for litt ekstra oppfølging ved fysisk aktivitet? Vi har tilbud for barn opptil 13 år hvor målet er å motivere til fysisk aktivitet, mestring og idrettsglede. Tilbudet er tilrettelagt og tilpasset turnaktivitet og paraturn etter barnas fysiske og psykiske utfordringer. Gjennom øvelsene får barna også utvikle koordinasjon, styrke, balanse og bevegelighet….

Aktivitet | Paraturn

Turn og idrettsglede for alle

Lørenskog Gymnastikklag har fått innvilget støtte av DAM til ett 3 års prosjekt som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier. Prosjektet favner en gruppe barn og unge som i stor grad faller utenfor den organiserte idrett- og sosiale arena. Tiltaket er et lavterskeltilbud hvor…

Aktivitet | Aldersbestemt

Turn- og aktivitets tilbud etter skoletid

Lørenskog gymnastikklag ønsker velkommen til  turn- og aktivitets tilbud etter skoletid.Barna kommer til Kjennhallen etter skoletid og kan hentes ferdig trent på vei hjem fra jobb.  Man kan velge mellom en til fem dager i uken. Her får barna:  • Et brødmåltid• Tid til litt lekser Turn: • Basisturn• Koordinasjon og balansetrening• Apparattrening Andre aktiviteter:…

Aktivitet | Arrangement

Sommeravslutning

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til sommeravslutning 21. mai 2022 kl. 11.00. Sted: kjennhallen Vi inviterer til en turnfest med masse fin turn hvor foresatte, søsken, besteforeldre, venner og bekjente kan komme for å se på hva gymnastene har trent på og lært. Kafeen vil være åpen for salg av kaffe, brus, pølser og kaker. Inngang: kr….