Aktivitet | Paraturn

Turn og idrettsglede for alle

Lørenskog Gymnastikklag har fått innvilget støtte av DAM til ett 3 års prosjekt som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og barn og unge som kommer fra lavinntektsfamilier. Prosjektet favner en gruppe barn og unge som i stor grad faller utenfor den organiserte idrett- og sosiale arena. Tiltaket er et lavterskeltilbud hvor…

Aktivitet | Aldersbestemt

Turn- og aktivitets tilbud etter skoletid

Lørenskog gymnastikklag ønsker velkommen til  turn- og aktivitets tilbud etter skoletid.Barna kommer til Kjennhallen etter skoletid (mulighet for henteavtale ved nok påmeldte) og kan hentes ferdig trent på vei hjem fra jobb.  Man kan velge mellom en til fem dager i uken. Her får barna:  • Et brødmåltid• Tid til litt lekser Turn: • Basisturn•…

Aktivitet | Arrangement

Sommeravslutning

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til sommeravslutning 21. mai 2022 kl. 11.00. Sted: kjennhallen Vi inviterer til en turnfest med masse fin turn hvor foresatte, søsken, besteforeldre, venner og bekjente kan komme for å se på hva gymnastene har trent på og lært. Kafeen vil være åpen for salg av kaffe, brus, pølser og kaker. Inngang: kr….