Turnpartier:


Mor/far og barn.

Her får mor en fin anledning til å trene og komme tilbake i form mens man er i barselpermisjon. Her kan mor holde i barnet mens hun gjør forskjellige øvelser, eller barnet kan ligge på matte ved siden av mor. Treningen passer også for far da man her trener i samspill med barnet. Vi vil ha variert trening og fokus på kjernemuskelatur, styrke, bevegelighet og balanse. Velkommen til 50 min med nyttig trening og samspill med barnet.

2-3 år foreldre og barn.

Her er det mye moro i gymsalen. Vi leker og bråker, turner og ler i samspill med foreldre. Bevegelse etter musikk. Motorikk er viktig 🙂 men vi lærer også å stupe kråke. Velkommen til 45 min med glede.


3-5 år

Her er det mye moro i gymsalen. Vi leker og bråker, turner og ler. Bevegelse etter musikk. Motorikk er viktig 🙂 men vi lærer også å stupe kråke. Velkommen til 45 min med glede.


6-9 år

Vi har lek og moro, men hvovedvekt på turn og styrke. Bruker noe apparater.


9-11/12-18 år

Her er det all form for gymnastikk. Vi bruker apparater, styrketrening, tøying og lek. Det er selvfølgelig viktig med trivsel og turnglede. God blanding av vidrekommende/øvet og nye. Med mulighet for å trene to ganger per uke.

Turn og aktivitetstilbud etter skoletid

Vi tilbyr varierte og allsidig aktiviteter som stimulere til fysisk aktivitet, motorisk, sosialt og mentalt. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Man kan velge mellom en til fem ganger i uken.

Apparatturn

Apparatturn er et videregående parti for jenter og gutter som ønsker å bli gode i turn. Her er det basistrening, styrke, tøying og trening i turnapparater. Det er selvfølgelig viktig med trivsel og turnglede. Med mulighet for å trene to-tre ganger per uke.

Paraturn og tilrettelagt aktivitet

For barn opp til 13 år. Målet er å motivere til fysisk aktivitet, samspill med andre, mestring og idrettsglede. Tilrettelagt og tilpasset turnaktivitet og paraturn etter barnas fysiske og psykiske utfordringer. Deltagerne må ha selvstendig gangfunksjon.


Damer aerobic/Workout

Aerobic og mosjon

Turn og intensiv styrketrening for ungdom/voksne

Morsom, variert og intensiv trening med fokus på økt kroppskontroll, mobilitet, teknikk og styrke. Det blir lek, innslag av konkurranse og mulighet til å øve på kroppskontroll i trygge og spennende turnlokaler. Treningen passer for alle, men spesielt godt for de som har drevet turn eller CrossFit . Det vil være mulig å tilpasse treningsøkten til din fysiske form

Veteraner

Mosjon og programtrening.

Turnbursdag

Inviter venner til en aktiv barnebursdag. Her blir det lek og moro med turnelementer.

Priser

I tillegg til prisene under kommer sponds transaksjonsgebyr med 2,5% + kr. 2.-.

Parti:Pris per semester:
Mor og barn 1000,-
2-3 år Foreldre og barn 1100,-
3-5 år 1200,-
6-8 år 1300,-
9-11 år 1,5 t. 1700,- , 2 t. 2000,-, 3 t. 2500,-, videregående 4 t. 2600,-
12-18 år 1,5 t. 1700,- , 2 t. 2000,-, 3 t. 2500,- videregående 4 t. 2600,-
Tilrettelagt trening/Paraturn 1100,-/2 dager 1900,-
Turn- og aktivitetstilbud etter skoletid1 dag 3000,-/2 dager 4600,-/3 dager 5600,-/4 dager 6600,-/5 dager 7600,-
Apparatturn 2 t. 2200,-/3 t. 2400,-/4 t. 2600,-/ 5 t. 2800,-/6 t. 3000,-, 8 t. 3200,-
Turn for voksne1000,-
Damer aerobic/workout1000,-/ 1300,-
Veteraner800,-

Medlemsavgift:

Medlemsavgift kommer i tillegg og koster kr. 250,- for barn og kr. 400 for voksne pr. år. Transaksjonsgebyr 2,5% + 2 kr. kommer i tillegg