Lørenskog Gymnastikklag har inngått avtale med Lørenskog Kommune hvor førskolebarna og 1.-3 klassetrinn kommer til turnhallen og har basistrening.  Her legger vi vekt på koordinasjon og balanse som ha en positiv innvirkning på feks. barn med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsutfordringer og annet. I tillegg til dette er klubbens ønske med tilbudet å ha økt fokus på helse og inkludering for alle barn uansett bakgrunn, forutsetninger og økonomisk status, samt legge til rette for en lav terskel for å delta i aktivitet.

Vi har et samarbeid med MAI-senteret for voksne som har eller har hatt psykiske utfordringer. Treningen er en dag i uka. Vi fokuserer på basistrening.

Vi besøker dagsenterne i nærområdet, og tilbyr lett fysisk aktivitet. Dette er et samarbeid med kommunen.

Vi har et samarbeid med BAS-aktivitetssenter, der unge voksne kommer og deltar på aktivitet.

Lørenskog Gymnastikklag har dametrim, og har fokus på å være fysisk aktiv med de fordeler det har for helse og trivsel. 

Dametrim
Mandager kl. 11.00-12.00   

Lørenskog Gymnastikklag har også fokus på inkludering i idrettslag og har på dagtid egen treningsgruppe for damer med minoritetsbakgrunn.  Her er klubben i samarbeid med Sanitetsforeningen, kvinneklubben.  Det er ingen treningsavgift på dette tilbudet eller krav om medlemsavgift for å kunne delta.

Sted: Turnhallens flerbrukshall, torsdager kl. 11.00-12.00 

Lørenskog Gymnastikklag har et samarbeid med Lørenskog Kommune hvor deltagerne med psykiske utfordringer og helseplager får basis turntrening. Her får deltagerne trening med fous på koordinasjon, balanse og kondisjon. Prøve nye ting, utfordre seg selv og oppleve mestringsfølelse. Det er ingen treingsavgift på dette tilbudet eller krav til medlemsavgift for å kunne delta.

Turn etter skoletid

Barna kommer til Kjennhallen etter skoletid og kan hentes ferdig trent på vei hjem fra jobb. Man kan velge mellom en til fem dager i uken.

Her får barna et brødmåltid og tid til å gjøre litt lekser. Etter dette går vi inn i hallen, hvor vi fokuserer på basisturn, koordinasjon og balansetrening, og apparattrening. Utenom turning fokuserer vi på litt ballidrett, dans og rytme, orientering og uteaktiviteter.

Vi tilbyr varierte og allsidig aktiviteter som stimulere til fysisk aktivitet, motorisk, sosialt og mentalt. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktivitet tilpasset barnets utviklingsnivå. Vi har erfarne og kvalifiserte trenere. Turn-sfo følger skoleruta og har ikke aktivitet på fridager og ferier.

Mor/far og barn

Her får mor en fin anledning til å trene og komme tilbake i form mens man er i barselpermisjon. Her kan mor holde i barnet mens hun gjør forskjellige øvelser, eller barnet kan ligge på matte ved siden av mor. Treningen passer også for far da man her trener i samspill med barnet. Vi vil ha variert trening og fokus på kjernemuskelatur, styrke, bevegelighet og balanse. Velkommen til 50 min med nyttig trening og samspill med barnet.

Medlemsavgift:

Medlemsavgift kommer i tillegg og koster kr. 250,- for barn og kr. 400 for voksne pr. år. Transaksjonsgebyr 2,5% + 2 kr. kommer i tillegg