Lørenskog Gymnastikklag har inngått avtale med Lørenskog Kommune hvor førskolebarna og 1.-3 klassetrinn kommer til turnhallen og har basistrening.  Her legger vi vekt på koordinasjon og balanse som ha en positiv innvirkning på feks. barn med lese- og skrivevansker, konsentrasjonsutfordringer og annet. I tillegg til dette er klubbens ønske med tilbudet å ha økt fokus på helse og inkludering for alle barn uansett bakgrunn, forutsetninger og økonomisk status, samt legge til rette for en lav terskel for å delta i aktivitet.

Lørenskog Gymnastikklag har dame- og herre trim og har her fokus på å være fysisk aktiv med de fordeler det har for helse og trivsel.  Det er ingen treningsavgift på dette tilbudet, men det stilles krav til medlemsskap for å kunne delta.

Pga koronasituasjonen og begrensninger til antall detagere er det forhåndspåmelding.

Dametrim
Mandager kl. 11.00-12.00
Oppstart: 17.august 2020  

Herretrim
Torsdager kl. 10.00-11.00
Oppstart: 3. september 2020

Lørenskog Gymnastikklag har også fokus på inkludering i idrettslag og har på dagtid egen treningsgruppe for damer med minoritetsbakgrunn.  Her er klubben i samarbeid med Sanitetsforeningen, kvinneklubben og Rasta Opplæringssenter.  Det er ingen treningsavgift på dette tilbudet eller krav om medlemsavgift for å kunne delta.

Sted: Turnhallens flerbrukshall, torsdager kl. 11.00-12.00 
Oppstart: 3. september 2020

Lørenskog Gymnastikklag har et samarbeid med Lørenskog Kommune hvor deltagerne med psykiske utfordringer og helseplager får basis turntrening. Her får deltagerne trening med fous på koordinasjon, balanse og kondisjon. Prøve nye ting, utfordre seg selv og oppleve mestringsfølelse. Det er ingen treingsavgift på dette tilbudet eller krav til medlemsavgift for å kunne delta.

Medlemsavgift:

Medlemsavgift kommer i tillegg og koster kr. 250,- for barn og kr. 400 for voksne pr. år.